Årsmöteshandlingar 2019

Som tidigare aviserat i nyhetsbrev så kommer årsstämman att hållas i Svensk kyrkans församlingshem 26/3 kl. 19.00.

Årsmöteshandlingar 2019

Nyhetsbrev 1 / 2019

Trafiken på våra vägar/gator

Vintern gör sig nu med jämna mellanrum påmind vilket bl.a. betyder behov av snöröjning och/eller halkbekämpning. Dessa åtgärder försvåras tyvärr ofta av felparkerade fordon som därmed blir ett hinder i trafiken. Det här problemet gäller främst i den första backen längs Iglatjärnsvägen från nummer 1 till 37. Vägens bredd medger inte parkering. 
Styrelsen uppmanar därför alla att parkera på ett sätt som varken hindrar eller försvårar trafiken, snöröjningen eller halkbekämpningen. Ni som har besök av vänner och bekanta var vänliga och se till att parkeringen sker på ett korrekt sätt.

Och så var det hastigheten. Var vänliga och respektera hastigheten annars väntar tyvärr nya och fler väghinder.


Årsstämma 2019

Ordinarie stämma genomför vi som vanligt i Svenska kyrkans församlingshem här i Olofstorp tisdagen den 26 mars kl 1900.
Följande handlingar till stämman skickas respektive publiceras på hemsidan under den 1-3 mars:

 • Dagordning
 • Förvaltningsberättelse
 • Förslag till budget
 • Medlemmars och styrelsens förslag 

Motioner

Skriftliga förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.Förslag som innebär kostnader skall vara kostnadsberäknade. Det skall framgå tydligt vem som lämnar förslaget. Förslagen lämnas i föreningens brevlåda på Iglatjärnsvägen 54 (intill dansbanan) eller med e-post via hemsidan. 


Faktura med e-post

Vid förra årets ordinarie stämma beslöts att föreningen skall införa fakturering av årsavgiften med  e-post i syfte att minska administrationen och kostnaderna.
De som även fortsättningsvis vill få en pappersfaktura får betala en fakturaavgift på 60 kr.
I dagarna kommer föreningens alla fastighetsägare att få en blankett för anmälan om faktura med e-post. Den skall lämnas i styrelsens brevlåda Iglajärnsvägen 54 (vid dansbanan) senast den 28 februari. 
Observera! Ingen påminnelse kommer att skickas ut.

/ Styrelsen

Städdag lördagen 27/10 kl. 12.30-15.00

Styrelsen är angelägen om att hålla årsavgiften så låg som möjligt. Av främst det skälet är det nödvändigt att vi hjälps åt utföra arbeten längs våra vägar. Om vi inte gör det måste vi köpa tjänster för dessa arbeten.
De omfattar bl a:

 • Rensning och städning av vägrenar
 • Röja sly (mindre träd) längs vägarna och gatubelysningsnätet
 • Laga stödkanter längs vägarna
 • Klippa häckar
 • Flytta en sandlåda till backen Iglatjärnsvägen 76-80
 • Ta bort gruset i kurvan vid trafikspegeln (Bergums Prästgårdsväg)

Tag med skyfflar, kvastar, motorsågar, häcksaxar etc. Efter avslutat arbete grillar vi korv och hamburgare med drycker vid dansbanan. Samling vid dansbanan lördagen den 27 oktober kl 1230!! Arbetsledare från styrelsen är Anders Ekström och Anders Terborn.

För att kunna beräkna inköpen vill vi gärna ha en anmälan från er som kommer att hjälpa till. Det gör ni enklast genom att gå in under fliken KONTAKT och tala om vem/vilka som kommer. Anmäl er senast torsdag den 25 oktober så att vi kan köpa korv, hamburgare och dryck till alla.

/ Styrelsen

Årstämma 2018 – 20 mars kl 19.00 i församlingshemmet

Årsmöteshandlingar 2018

Årstämma 2017 – 28 mars kl 19.00 i församlingshemmet

Här hittar ni alla handlingar inför årets stämma.

Nyhetsbrev 1 / 2017

Här hittar ni årets första nyhetsbrev. Vill ni prenumerera på detta och få det via e-post anmäler ni detta under ”kontakt”.

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev 1 / 2016

Nytt år nya tag! En nyhet är ju att årsstämman ligger tidigare på året, närmare bestämt den 8:mars. I nyhetsbrevet hittar ni länk till årsmöteshandlingarna (som ni för övrigt även hittar i vårt arkiv).

Nyhetsbrev 10

Ett sista nyhetsbrev på denna sida året

Nyhetsbrev 10

Nyhetsbrev 10

Nyhetsbrev 9

Protokollet för extrastämman finns nu i arkivet. Nyhetsbrevet kan du hitta via länken nedan.

Nyhetsbrev 9

Nyhetsbrev 9

Nyhetsbrev 8

Extrastämma

Så har äntligen revisionen av förra årets verksamhet genomförts och det har därför blivit dags att slutföra årsstämman. Som angetts i tidigare nyhetsbrev så kunde inte stämman avslutas på ett stadgeenligt sätt eftersom revisionen inte hade slutförts före stämman. Därför beslöts att så fort revisionen var klar så skulle en extrastämma genomföras. Den omfattar bara de punkter som inte kunde behandlas vid den ordinarie stämman den 3 juni. Dessa är

 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och
 • Val av styrelse och ordförande

Extrastämman genomförs torsdagen den 8 oktober kl 1900 i församlingshemmet. Kallelse med dagordning skickas / delas ut före den 23 september och publiceras på hemsidan (länkar hittar ni nedan).

Styrelsen

Dagordning x-tra stämma 2015

 

Kallelse x-tra stämma 2015

Top