Nyhetsbrev 7 – Protokoll

Nyhetsbrev 7 Årsmötesprotokoll

Nyhetsbrev 7
Årsmötesprotokoll

Nyhetsbrev 6, Årstämman 2015

Nyhetsbrev 6

Asfaltering påbörjas 1/6

Klicka här för att komma till nyhetsbrev om asfaltering

Årsstämma 2015 – Onsdagen 3:e juni i församlingshemmet

Här hittar ni alla handlingar samlade inför årsstämman

 

 

 

 

 

 

Dags för årsmöte

 

puff-årsmöte_2_180x180

Årsstämma 2015

Glöm inte att boka in stämman den 3 juni kl 19.00 i församlingshemmet!

 


 

Asfaltering 2015

Måndagen den 11 maj träffar styrelsen entreprenören för att i detalj besluta om årets asfalteringsarbete och när i tiden det skall genomföras. Inriktningen är att det skall ske första veckan i juni månad.

I år är delar av Iglatjärnsvägen (statsbidragsväg) och Iglaslänten prioriterade. För asfaltering av statsbidragsvägen har Trafikverket beslutat att ge föreningen ett underhållsbidrag på 40 % vilket i år motsvarar 87500 kr.

Beslutad entreprenör har lämnat en offert som innebär en kostnad för 80 ABT (80 kg per kvm eller ca 4 cm tjocklek) som uppgår till 85 kr per kvm exklusive moms. I priset ingår också mittlinjemålning av Iglatjärnsvägen vid spegeln och i korsningen med Iglaslänten.

De fastighetsägare som önskar ansluta sig till föreningens kommande avtal och därmed möjlighet att få samma pris som föreningen skall under nästa vecka kontakta styrelsen för närmare anvisningar.

Nyhetsbrev 4 2014/2015

Läs senaste nyhetsbrevet här

Förslag till underhålls- och förnyelseplan

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till ny plan för underhåll och förnyelse av föreningens vägnät. Följ länken nedan för att ta del av innehållet.

Underhålls- och förnyelseplan

Nyhetsbrev 3 2014/2015

Läs senaste nyhetsbrevet här

Rättning angående årsavgift för 2015

I nyhetsbrevet stod det att årsavgiften skulle betalas innan den 30:e april. Detta var felaktigt och rätt datum ska vara den 2:a maj.

Nyhetsbrev 2 HT 2014

Här kan du ta del av senaste utskicket

Top