Författare: Andreas

Årsmöteshandlingar 2019

Som tidigare aviserat i nyhetsbrev så kommer årsstämman att hållas i Svensk kyrkans församlingshem 26/3 kl. 19.00.

Nyhetsbrev 1 / 2019

Trafiken på våra vägar/gator Vintern gör sig nu med jämna mellanrum påmind vilket bl.a. betyder behov av snöröjning och/eller halkbekämpning. Dessa åtgärder försvåras tyvärr ofta av felparkerade fordon som därmed blir ett hinder i trafiken. Det här problemet gäller främst

Städdag lördagen 27/10 kl. 12.30-15.00

Styrelsen är angelägen om att hålla årsavgiften så låg som möjligt. Av främst det skälet är det nödvändigt att vi hjälps åt utföra arbeten längs våra vägar. Om vi inte gör det måste vi köpa tjänster för dessa arbeten. De

Årstämma 2018 – 20 mars kl 19.00 i församlingshemmet

Årstämma 2017 – 28 mars kl 19.00 i församlingshemmet

Här hittar ni alla handlingar inför årets stämma.

Nyhetsbrev 1 / 2017

Här hittar ni årets första nyhetsbrev. Vill ni prenumerera på detta och få det via e-post anmäler ni detta under ”kontakt”.          

Nyhetsbrev 1 / 2016

Nytt år nya tag! En nyhet är ju att årsstämman ligger tidigare på året, närmare bestämt den 8:mars. I nyhetsbrevet hittar ni länk till årsmöteshandlingarna (som ni för övrigt även hittar i vårt arkiv).

Nyhetsbrev 10

Ett sista nyhetsbrev på denna sida året

Nyhetsbrev 9

Protokollet för extrastämman finns nu i arkivet. Nyhetsbrevet kan du hitta via länken nedan.

Nyhetsbrev 8

Extrastämma Så har äntligen revisionen av förra årets verksamhet genomförts och det har därför blivit dags att slutföra årsstämman. Som angetts i tidigare nyhetsbrev så kunde inte stämman avslutas på ett stadgeenligt sätt eftersom revisionen inte hade slutförts före stämman.

Top