Styrelsen

 Arbetsordning för styrelsen – vad gör vår styrelse under året


Styrelsens medlemmar

Ordförande

Sekreterare: Stefan Renström

Kassör: Margith Randin Myhre

Ledamot: Anders Ekström, Joakim Persson

Styrelsesuppleanter: Daniel Henriksson, Lennart Johansson

Revisorer: Mona Reinfjell

Revisorssuppleant: Vakant 1 plats

Valberedning: 2 vakanser

Webredaktör: Andreas Stenlund

Vi i styrelsen hoppas att ni känner förtroende för oss och det arbete vi gör. Har ni frågor som ni inte hittar svar på under ”hur funkar det” är ni välkomna att kontakta oss.