Styrelsen

 Arbetsordning för styrelsen – vad gör vår styrelse under året


Styrelsens medlemmar

Ordförande: Stig Herrmann

Sekreterare: Vakant

Kassör: Margith Randin Myhre

Ledamot: Anders Ekström, Anders Terborn, Vakant

Styrelsesuppleanter: Joakim Persson

 

Revisorer: Mona Reinfjell

Revisorssuppleant: Vakant 1 plats

 

Valberedning: Berndt Lindström

Webredaktör: Andreas Stenlund

 

Vi i styrelsen hoppas att ni känner förtroende för oss och det arbete vi gör. Har ni frågor som ni inte hittar svar på under ”hur funkar det” är ni välkomna att kontakta oss.